driël
driël

BLIJ WEDERHOREN!

Ja, ik weet het nog...

De 'voorstelling' probeert mensen met een vorm van dementie in de verschillende stadia van hun ziekte te bereiken. Ze wil met live gezongen liedjes, korte dialoogfragmentjes en 'zachte' interactie contact leggen, flexibel en - indien mogelijk - individueel. Het project streeft naar opgewekte, rustige ontspanning. Het wil mensen met dementie een ruikertje herinneringen bieden.

Blij Wederhoren! is ontstaan uit de ervaring met een zus van één van de Driël-leden met (jong)dementie. Tot een week voor haar overlijden brak de zon nog door de dichte mist toen ze naar de voor haar op maat gemaakte cd luisterde.

Mensen met dementie in de verschillende stadia van hun ziekte.

Het project is niet geschikt voor een grote zaal of een te talrijk publiek: maximum 20 bewoners.

Een beetje voorkennis van de mensen wordt op prijs gesteld.

* Duur: ca. 45 minuten, afhankelijk van de interactie.

* Speelvlak: ca. 4m op 4m.

* Te voorzien:
     - 3 stoelen
     - 1 tafeltje
     - naamstickers voor de bewoners

* Prijs: contacteer ons: mail@drie-el.be